top of page

Revalidatie

Het controleren en stimuleren van het weefselherstel is  noodzakelijk om de revalidatie goed te laten verlopen. Daarnaast moeten ook alle mogelijke oorzakelijke factoren van het initieel letstel opgespoord en behandeld worden. Het doel is dat je na je revalidatie sterker bent dan voordien om zo herval of een ander letsel te vermijden. Een goed contact met artsen en specialisten is een must. We overleggen graag en regelmatig met hen en volgen frequent operaties bij om mee te zijn met de nieuwste technieken.

bottom of page